Kinderen

Steeds meer kinderen in deze tijd worden geboren met een zeer verruimd bewustzijn en hoog gevoeligheid. Dat heeft een reden. Het heeft alles te maken met het nieuwe tijdperk waar we zijn beland en de verandering die de aarde en zijn bewoners maakt naar een nieuwe dimensie. De "nieuwetijdskinderen" worden geboren om straks de nieuwe wereld en de nieuwe samenleving op te bouwen. Een samenleving gebaseerd op eenheid en liefde. De samenleving van dualiteit en ego gaat verdwijnen. De nieuwetijdskinderen die nu leven in de oude 3D systemen hebben het zwaar. Ze zijn hoog gevoelig en hoog trillend en hebben vaak ook al een aangepast DNA. Ze dragen enorm veel licht bij hun wat hun driedimensionale lijf maar moeilijk kan handelen. Sommige kinderen zijn hier voor het eerst geïncarneerd en hebben veel moeite met het 'aardse'. Innerlijk weten ze dat er een taak op hen wacht, maar tot die tijd moeten ze mee in de stroom van de nu nog staande 3d systemen. Het huidige onderwijs is een groot systeem waar deze kinderen heel veel moeite mee hebben.

Volwassenen

Volwassen zijn en toch sterrenkind zijn? Dat kan zeker. Vanaf de jaren 60 zijn er reeds kinderen geboren met een verruimd bewustzijn, of met een bepaalde taak in het verschiet. Sterrenkinderen hebben vaak een ingebouwde wekker die voordat ze incarneerden afgesteld is op een bepaalde tijd. Als die af gaat, zal er een grote drang komen naar spirituele ontwikkeling. Naar antwoorden op de vraag wie ben ik eigenlijk? Het leven wat ze leefden geeft opeens geen voldoening meer. De baan die zo leuk is, is opeens nietszeggend en nutteloos. Dat komt allemaal omdat er op aarde een taak wacht die van tevoren is afgesproken. Iedereen heeft een eigen wil, dus ook tegen deze taak en de drang om te zoeken en te ontwikkelen kan 'nee' gezegd worden. Maar omdat het de bedoeling is, zal doorgaan met het oude bekende je geen voldoening meer geven. Velen belanden in een burn-out om ze met harde klap tot stilstand te brengen en in zichzelf te laten keren. Uit je hoofd en terug naar je gevoel.

Heb je je altijd al een buitenbeentje gevoeld? Anders als anderen. Eenzaam of het gevoel hebben dat je er alleen voor stond. Ben je gevoelig, hoog gevoelig of zie/voel je meer dan je kan verklaren? Wellicht is er een ongeweten rede waarom juist jij nu in deze tijd bent geïncarneerd. Ben je nieuwsgierig of op zoek naar antwoorden en richting? Maak een afspraak met mij en dan zullen we samen op zoek gaan naar je ware ik.

Sterrekind

Sterrenkinderen zijn personen die er bewust of onbewust naar verlangen te weten te komen of zij afkomstig zijn van een andere wereld. Zij beleven de eenzaamheid en de afgescheidenheid van het mens zijn, maar hebben tevens het gevoel een buitenlander te zijn op deze planeet. Ze vinden het gedrag en de beweegredenen van de maatschappij raadselachtig en onlogisch. Sterrenkinderen zijn meestal met tegenzin betrokken in de maatschappelijke instituten, bijvoorbeeld op politiek, economisch en medisch vlak. Zelfs al op jonge leeftijd bespeuren ze de verborgen agenda’s van zulke verplichtingen met ongewone helderheid.

Definitie: “Sterrenkinderen kunnen worden omschreven als ontwikkelde wezens van een andere planeet, sterrenstelsel of melkwegstelsel, die een specifieke missie hebben om de Planeet Aarde en haar bewoners te assisteren om de Gouden Eeuw in te luiden rond de overgang van het millennium.”

Sterrenkinderen incarneren onder dezelfde omstandigheden van hulpeloosheid en volledig geheugenverlies wat betreft hun identiteit, afkomst en doel, net als Aardse mensen. Behalve, dat de genen van Sterrenkinderen zijn gecodeerd met een “wake-up call” die ontworpen is om hen te “activeren” op een vooraf vastgesteld tijdstip in het leven. Het ontwaken kan soepel en geleidelijk gaan, of heel dramatisch en abrupt gebeuren. Op beide wijzen wordt het geheugen hersteld in verschillende gradaties, waarmee Sterrenkinderen het mogelijk maken om bewust hun missie op te pakken. Hun verbindingen met het Hogere Zelf worden ook versterkt en het hen toestaan om volledig hun ‘innerlijk weten’ te volgen.

Veel Sterrenkinderen zijn geoefend in het vlot spiritueel ‘loslaten’. Sterrenkinderen kunnen in enkele jaren gedragspatronen en angsten verliezen waar Aardse mensen meestal vele levens voor nodig hebben om te volbrengen. Dit komt omdat Sterrenkinderen al eerdere soortgelijke missies hebben gehad op andere planeten en zijn gewend aan de procedures en technieken om het bewustzijn te verhogen.

Begrippen als: Sterrenschepen, intergalactisch reizen, verschillende paranormale fenomenen en hoog intelligente levensvormen in andere sterrenstelsels, zijn natuurlijk, vanzelfsprekend en logisch voor hen.

Sterrenkind Missie: Omdat hun taak de moeilijkste is om uit te voeren in een zeer dichte dimensie zoals de onze, zijn Sterrenkinderen speciaal uitgezocht uit ons sterrenstelsel en daarbuiten. Een klein aantal zal vrijwillig een dergelijke taak uitvoeren met het risico te vergeten wie ze zijn en de verbinding te verliezen met hun goddelijke Hogere Zelf.

Ook al zijn Sterrenkinderen maar een heel klein percentage van de Aardse bevolking, hun missie is groots en gevarieerd. Vooralsnog, moeten zij door dit fysieke bestaan heen om proberen te achterhalen wie zij zijn. Wanneer zij deze verbinding maken, worden zij door een transformatieproces getrokken om weer één, gecentreerd en verbonden te worden met hun Hogere Zelf. Als Sterrenkinderen eenmaal beseffen wie ze zijn, kunnen zij beginnen met hulp bieden aan verlichte Aardse Zielen om het licht te verankeren op Moeder Aarde.

Sterrenkinderen zijn ook hier in deze goddelijke ingreep vanuit de hogere dimensies neergedaald in onze fysieke wereld. Deze planeet kan niet overleven zonder de goddelijke ingreep die is bepaald door onze Schepper. Sterrenkinderen voorzien in de ‘missing link’ tussen de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchieën, de Elohim en de Heren van Tijd die samenwerken om onze planeet te helpen. Sterrenkinderen zijn ontwaakt en klaar om het licht te verankeren, rituelen uit te voeren, te mediteren en zich energetisch te focussen op situaties die veranderd moeten worden ten bate van ons allen.

Blauwe Straal kinderen

Blauwe Stralen zijn extreem empathische mensen met hart voor alles en iedereen in hun omgeving. Ze blinken uit in zachtheid en het zijn ultieme vredestichters. Vaak zijn ze geboren in een omgeving waarin ze niet werden begrepen. Het kan een Blauwe Straal veel tijd kosten om zijn essentie te herkennen. Ze kunnen zich makkelijk aanpassen en zijn in staat donkerte in licht om te zetten, waardoor ze zwaardere zielen en situaties aantrekken en daar soms te lang bij blijven hangen. Vluchten in andere dimensies of door middel van bijvoorbeeld drank of drugs is een valkuil van Blauwe Stralen. Het is belangrijk voor deze mensen om een creatieve uitlaatklep te hebben.

Indigo kinderen

Zelfverzekerde, excentrieke mensen; dat zijn Indigo’s. Ze weten dat ze anders zijn door hun krachtige intuïtieve gaven en omarmen dat volledig. Op jonge leeftijd lichten ze hun ouders in over het leven met hun wijsheid en schuwen ze het niet om het buitenbeentje te zijn op school. Indigo’s schoppen tegen niet werkende systemen en doen er alles aan die te verbeteren. Ze zijn kritisch en winden geen doekjes om wat ze vinden. Autoriteit kunnen ze niet waarderen, Indigo’s trekken altijd hun eigen plan.

Kristal kinderen

Kristalkinderen (geboren vanaf de jaren 80, maar vooral rond het jaar 2000) zijn de personificatie van hooggevoeligheid. Invloeden van buitenaf komen heftig bij ze binnen. Deze mensen hebben het nodig om zich bij tijd en wijlen af te sluiten. In de natuur zijn is essentieel voor dit zielentype. Aan Kristalkinderen kleeft iets magisch: dieren komen op ze af, baby’tjes stoppen abrupt met huilen en als je ze aankijkt, voelen ze zo dichtbij dat je een trilling of siddering kunt ervaren. Zichzelf aarden is uiterst belangrijk voor deze mensen, zodat ze zich veilig blijven voelen in hun lijf en op aarde.

Regenboog kinderen

Geboren zonder karma; dat zijn Regenboogkinderen. Ze zijn voor het eerst op aarde. Het zijn mensen die na 2000 zijn geboren en vaak de kinderen van Kristalkinderen. Ze zijn zelfverzekerd, creatief en echte gevers. Regenboogkinderen hebben geen levenslessen te leren en zoeken daarom harmonieuze gezinnen uit om in geboren te worden. Het zijn enthousiaste mensen met een hoge energie-vibratie en telepathische gaven. Regenboogkinderen zijn in wezen engelen op aarde.

 

Bron: (deels) Happinez