Waar ligt jouw oorsprong?

Enkele mogelijkheden:

  • Andromeda

Degenen met Andromeda als oorspronkelijk planetenstelsel, zoeken vrijheid. Er is een diepe, innerlijke dorst en drift die hem laten zoeken naar dit gevoel. Ze kunnen vaak veranderen van baan, huizen of partner in hun zoektocht.  Maar eens zullen ze beseffen dat de vrijheid die ze zoeken en alle gevoelens van gevangen te zitten niet aan hun omstandigheden te wijten is.  De werkelijke vrijheid die ze zoeken, komt van binnenuit. Je kunt het alleen ervaren door jezelf en zelfliefde te ontwikkelen. De volwassen Andromedaan realiseert zich dit en werkt met deze kennis om een realiteit te creëren die aan deze behoefte kan voldoen, terwijl hij ook doorgaat met groeien op andere gebieden.

Andromedanen moeten werken aan zaken als zelfvertrouwen en liefde. In deze gebieden zal duidelijk zijn wat moet worden ontwikkeld, tenzij het echt verstopt zit. Wanneer zelfliefde en zelfvertrouwen worden ontwikkeld, zal de innerlijke vrijheid en de spirituele connectie worden gevonden in……..waar het altijd is geweest, als het vertrouwen en geloof in het zelf het toestaat om gezien te mogen worden. Zodra dit zich ontwikkelt, zal  de connectie tussen het zelf en god sterk worden. Dit laat herinneringen uit vorige levens stromen en veel oude talenten worden wakker om weer gebruikt te worden. Veel Andromedanen ontdekken dat zij anderen veel te bieden hebben op spiritueel gebied en worden vaak bekend als leraren en helers.

Andromedanen houden van reizen en allerlei vreemde ervaringen opdoen. Ze houden van opwinding, activiteit en variatie. Ze kunnen de behoefte voelen om huizen uit een vorig leven te bezoeken, of al jong het verlangen hebben om bepaalde plaatsen en omgevingen te bezoeken zonder eigenlijk te weten waarom. Ze vinden het heerlijk om snel te rijden of in vliegtuigen te vliegen, omdat dit onbewuste herinneringen aan “thuis” stimuleren. Andromedanen zijn geneigd om drama’s van hun “leermomenten” te maken, doordat ze zoveel zelfkritiek hebben en zichzelf niet serieus nemen. Door te leren om kleinere stappen te nemen bij kansen en lessen, kunnen ze leren de grote drama’s te vermijden.

Doordat hij de neiging heeft tot zelfkritiek verwacht de Andromedaan dat anderen ook zo zijn. Ze zijn vaak verrast wanneer ze merken hoezeer anderen hun mogen! Uiterlijk, lijken Andromedanen zeer zelfverzekerd, capabel en extravert met zeer goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden. Ze zijn erg goed in het verstoppen van hun innerlijke angsten, twijfels en onzekerheden zodat ze een heel ander gezicht kunnen tonen aan de buitenwereld.  Ze kunnen zeer geschikt zijn als leraar, in de gezondheidszorg of carrière maken in de reiswereld. Sommigen kunnen hun hang naar drama uitstekend kwijt in acteren of schrijven.

Andromedanen hebben helende en communicatieve gaven die vaak al vroeg in de kindertijd worden gevoeld. Ze worden meestal genegeerd of ontmoedigd door familie en moeten later worden opgegraven. Andromedanen zijn sensitieve, zorgende individuen die compassie en de gave hebben zichzelf in andermans plaats te stellen en waarachtig te empathiseren. Er is een verlangen om te werken met het helen van de fysieke, psychische, emotionele pijnen van de mensheid.

 

  • Pleiaden

Degenen met de Pleiaden als hun Planetaire oorsprong zijn gevoelig, liefdevol en vriendelijk. Er is bij hen een diep en blijvend verlangen naar vrede en geluk voor iedereen. Als je aan iemand die afkomstig is van de Pleiaden vraagt ‘wat wil je van het leven?’zullen ze waarschijnlijk zeggen: Gelukkig zijn! Pleiadiërs hebben een aangename, zachte energie waar anderen in hun buurt van genieten. Pleiadiërs zijn emotioneel en liefdevol, maar hebben de neiging die te onderdrukken door het verlangen om anderen te plezieren. Ze zijn gevoelig en reageren snel op kritiek. Pleiadiërs hebben een neiging om hun eigen wensen en behoeften op te offeren in hun poging anderen te behagen. Dit kan innerlijke wrok veroorzaken. Liever dan de wrok te uiten en openlijk boos te zijn, kunnen Pleiadiërs een passief-agressief gedrag vertonen, in de hoop dat hun gevoelens door anderen opgemerkt en beantwoord worden zonder de noodzaak van discussie. Zij moeten leren begrijpen dat degene die zij proberen te behagen, er meestal de voorkeur aan zal geven om die gevoelens en behoeften te horen.

Pleiadiërs kunnen lichamelijk ziek worden in situaties waar sprake is van woede, spanningen en ruzies om hen heen. Ze kunnen de emoties van anderen overnemen door hun onbewuste poging situaties te verzachten of te bemiddelen. De neiging om de eigen emoties en de overgenomen emoties te onderdrukken kan energetische blokkades vormen als deze emoties niet van tijd tot tijd worden losgelaten. Uiteindelijk kan dit dus leiden tot lichamelijke ziekten. Een groot deel van hun leerervaringen bestaat uit het leren toestaan dat andere mensen zelf mogen ervaren wat zij hebben gekozen en daar niet persoonlijk bij betrokken hoeven te raken. Pleiadiërs kunnen leren zich bewust te worden van hun verlangen om anderen gelukkig te maken en zich realiseren dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor persoonlijk geluk en ontplooiing. Zij mogen leren anderen toe te staan om verantwoordelijk  te zijn voor zichzelf, en voor hun groei- en leersituaties.

Op de Pleiaden leren ze dat ze niet kunnen beslissen wanneer anderen gelukkig zijn of wat anderen nodig hebben om gelukkig te zijn en kunnen in plaats daarvan hun focus richten op het eigen geluk. Als echte verantwoordelijkheid is geaccepteerd voor zichzelf en voor het persoonlijk geluk, zullen Pleiadiërs bloeien en hun fysieke lichaam zal stralen. Pleiadiërs kunnen werken aan het ontwikkelen van eigenwaarde en aan communicatievaardigheden op het terrein van de derde dimensie. Het is belangrijk voor hen om persoonlijke macht terug te winnen, vrij te communiceren en van binnenuit sterker te worden. Soms kan het bij anderen overkomen dat Pleiadiërs overdreven gereserveerd en afstandelijk zijn. Dit is te wijten aan hun neiging de eigen gedachten te bekritiseren en daardoor hun gedachten niet meer delen. Wat weer problemen geeft met eigenwaarde. Vaak voelen Pleiadiërs dat hun gedachten het niet ‘waard’ zijn om gedeeld te worden, daar zullen zij ook aan moeten werken. Zij kunnen patronen ontwikkelen in het gebruik van verschillende 3D bezigheden als tijdelijke vlucht uit de realiteit, of door een verkeerd opbouwen van vertrouwen en vaardigheden op communicatiegebied. Het kunnen riskante avonturen met drugs en drank zijn, seksuele – of romantische drama’s creëren of eenvoudigweg ontsnappen naar andere werkelijkheden door te lezen, televisie of films te kijken.

Mensen van de Pleiaden laten los door huilen. Passend bij hun neiging om emoties te onderdrukken worden die opgebouwd tot op een punt waarop ze wel moeten loslaten. Dit kan resulteren in een huilbui die optreedt als een overdreven reactie op een situatie. Het is een loslaten van veel meer dan wat er feitelijk gebeurd is. Passend bij de communicatiestoringen waaraan gewerkt mag worden, ervaren Pleiadiërs verschillende manieren van loslaten in het keel-chakra-gebied, zoals huilen. De Pleiaden worden ook wel de 7 zusters genoemd.Genoemd naar zeven zussen uit de Griekse mythologie die door Zeus aan de hemel waren geplaatst. Het kunnen ook terugkerende fysieke problemen zijn of moeite met spreken zoals heesheid, hoesten of een afgeknepen gevoel in de keelchakra. Dit zal niet langer gebeuren als Pleiadiërs geleerd hebben te vertrouwen in het vrij uiten van emoties en behoeften en dit kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Storingen kunnen gezien worden als een signaal om bij jezelf te onderzoeken wat nog nodig is om geuit te worden.

Mensen afkomstig van de Pleiaden zijn erg sterk in geloof en vertrouwen. Van jongs af aan hebben zij een sterke vastberadenheid, een diep weten dat er een relatie met God is en een bedoeling en plan, zelfs in hun donkerste momenten. Er is een innerlijk verlangen spirituele antwoorden te zoeken en de relatie met de Goddelijke Kracht te vinden. Zodra ze beginnen met zoeken en leren begint de groei. Als zij zich de relatie met God herinneren en zichzelf liefhebben als volmaakt mens, vervagen veel van de oude gevoelens, emoties en zelftwijfel.

 

  • Arcturus

Degenen die Arcturus hebben als hun Planetaire Oorsprong zijn sterke persoonlijkheden met een diepe innerlijke kracht en een innerlijk weten. Op het eerste gezicht ogen ze sterk, bekwaam en krachtig. Vanaf de kinderjaren zijn er gevoelens dat hun leven een belangrijk doel heeft, ofschoon er doorgaans geen kennis meer is wat dat zou kunnen zijn. Er is een zoektocht naar die bedoeling, deze leidt vaak tot een spiritueel zoeken. Als de bedoeling niet wordt gevonden, kan dat een innerlijk gevoel van ontevredenheid of ongelukkig zijn geven, zonder te begrijpen wat hiervan de oorzaak is.

Arcturiërs zijn erg creatief. Velen zijn schrijvers, artiesten, ontwerpers of gebruiken hun mogelijkheden op een andere creatieve manier. Arcturiërs zijn vaak goede openbare sprekers, hebben een goed gevoel voor timing en humor; het zijn de gangmakers van een feest. Ze genieten ervan anderen aan het lachen te maken. Arcturiërs houden van reizen en doen dit graag. Ze hebben een neiging zich snel te vervelen en zoeken nieuwe ervaringen om die verveling te vermijden. Als ze zich vervelen zullen ze er een drama van maken, alleen maar om te stoken of opwinding teweeg te brengen. Dit kan zichtbaar worden in de neiging om van een mug een olifant te maken. Ze dramatiseren situaties om daarmee aandacht te krijgen. Arcturiërs kunnen soms moeilijk te benaderen lijken of op een afstand te blijven. Zij hebben niet veel hechte en intieme vrienden, wel veel kennissen. Als een Arcturiër jou accepteert als een intieme vriend en intieme zaken met jou deelt, weet dan dat je zorgvuldig bent overwogen om toegelaten te worden. Arcturiërs boeien mensen: totaal vreemde mensen worden getrokken naar de Arcturiaanse magnetische energie. Het zijn goede adviseurs en hun uitstraling maakt op anderen de indruk dat ze sterk en uit-één-stuk zijn.
Menigeen zal verrast zijn als ze ontdekken dat Arcturiërs dezelfde problemen en gevoelens hebben als iedereen. Er is vaak een brede kring van bekenden die vertrouwen op hun Arcturische vrienden voor advies en begeleiding. Alhoewel ze bereid zijn om te luisteren en advies te geven, worden Arcturiërs ongeduldig van mensen die niet bereid zijn de noodzakelijke inspanning te leveren of niet werkelijk proberen te bereiken wat zij zoeken. Er is ongeduld met zeurpieten. Degenen die advies zoeken maar niet bereid zijn het advies te gebruiken wat ze hebben gekregen, kunnen hun arcturische begeleider kwijtraken als deze zich dit bewust wordt. Arcturiërs hebben veel energie, zowel lichamelijk als geestelijk.
Ze springen van de ene plek naar de andere en van het ene onderwerp naar het andere. Normaal gesproken houden ze er niet van om stil te zitten en rustig te zijn, ze willen voelen dat ze iets aan het volbrengen zijn. Arcturiërs zijn gewoonlijk enthousiast en optimistisch. Als ze hun energie richten en goed gebruiken is er maar weinig dat zij niet kunnen bereiken.
Zijn ze verstrooid en zonder focus dan zullen er vele projecten gestart worden en weinig afgerond.

In liefdesrelaties hebben Arcturiërs persoonlijke vrijheid nodig. Zij voelen zich gevangen in relaties die beperkingen van hen eisen. Arcturiërs hebben behoefte aan tijd om alleen te zijn, maar ook aan tijd om met vrienden te zijn. Ze willen dit doen zonder schuldgevoel of verantwoording. Voor alle betrokkenen is het nodig om te begrijpen dat deze vrijheid voor Arcturiërs belangrijk is, zowel voor henzelf als in hoe zij omgaan met anderen. Arcturiërs zijn niet gemakkelijk in het uiten van hun diepste emoties, en hebben de neiging om op situaties die diepe emoties oproepen te reageren door afleiding te zoeken. Van alle emoties kunnen zij het beste omgaan met het uiten van boosheid en humor. Ze gaan argumenteren, verhalen vertellen (Arcturiërs zijn grote verhalenvertellers!) proberen een lach te veroveren of hebben plotseling ‘iets te doen’ . Dit is om te vermijden om openlijk hun emoties te delen.

 

  • Sirius

Degenen die Sirius als hun oorspronkelijke planeet hebben zijn erg geconcentreerd, erg vastberaden en doelbewust op de weg die ze op een zeker moment gaan.
Het is erg moeilijk het denken te veranderen bij iemand die van Sirius komt; pas als ze ervan overtuigd zijn dat een nieuwe weg beter van toepassing is, worden ze volledig gericht op het nieuwe en verlaten ze de oude weg snel. Sirius-zielen hebben sterke overtuigingen, idealen en persoonlijke integriteit.

Zielen van Sirius zijn loyaal en betrouwbaar in vriendschappen, maar verwachten hetzelfde terug. Ze raken gekwetst en gedesillusioneerd als aan deze verwachtingen niet wordt voldaan. Zielen van Sirius delen hun innerlijk niet gemakkelijk met anderen en kunnen het moeilijk vinden om hun gevoelens te uiten en hun emoties en behoeften te delen.
Om volledig geaccepteerd en vertrouwd te worden als een nabije persoonlijke vriend van iemand van Sirius, houdt in dat je zorgvuldig wordt onderzocht.
Zij die van Sirius komen kunnen moeilijkheden hebben in relaties en vriendschappen door te verwachten op een bepaalde manier te worden behandeld, maar delen hun verwachtingen niet met die andere betrokkenen. Het is belangrijk te werken aan het delen van verwachtingen en idealen, en te communiceren over behoeften en verlangens om te voorkomen dat je gekwetst en gedesillusioneerd raakt. Dit gebeurt vaak als resultaat van gebrekkige communicatie of door een tekort aan wederzijds begrip en duidelijkheid in de relatie. Zielen van Sirius hebben de neiging op de toekomst georiënteerd te zijn, en houden er niet van op het verleden gericht te zijn. Ze worden defensief als ze door anderen gedwongen worden zich op het verleden te richten. Dat is te wijten aan het feit dat oud-zeer en emoties liever worden binnengehouden, ontkend of onderdrukt, in plaats van deze op het moment van gebeuren te delen. Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden oude emoties zijn, waarvan het nodig is dat deze worden aangepakt, zodat ze kunnen vrijkomen.

Mensen van Sirius houden niet van confrontaties of openlijke uitingen van woede, maar gedwongen tot een woordenwisseling verdedigen ze zichzelf en hun overtuigingen fel.
Dit speelt nog nadrukkelijker als om het eergevoel van henzelf of van hun geliefden gaat. Een van de lessen die veel mensen van Sirius hebben gekozen om in dit leven aan te werken is het belang van loslaten van oude pijn, en van vergeving van zichzelf en anderen om verder te kunnen gaan.

Zielen van Sirius hebben een zeer uniek en sterk gevoel voor humor, dat vaak alleen zichtbaar is als ze samen zijn met mensen die zij vertrouwen en waarbij ze zich op hun gemak voelen. Door sommige mensen kunnen zij die van Sirius komen als dromers worden gezien.. Dit komt door hun actief en levendig innerlijk leven. Dit kan vergeetachtigheid veroorzaken en een neiging niet te letten op triviale 3D dingen in het heden. Bij tijden zullen ze ongeïnteresseerd lijken, niet oplettend, maar in werkelijkheid zijn ze simpelweg ergens anders. Ze realiseren zich niet dat anderen zich niet bewust kunnen zijn van hun innerlijke activiteit, omdat ze rustig en kalm lijken en gereserveerd aan de buitenkant –
maar er is veel activiteit IN hen.

Van de jonge kinderzielen wordt vaak gedacht dat ze leerstoornissen hebben en problemen met hun vermogen tot aandacht en concentratie. Dit komt door de aantrekkelijkheid van hun innerlijke wereld, die vaak interessanter is dan wat onderwezen wordt op de aardse scholen. Ze leren het best als visuele lesmethoden worden gebruikt en ook als hen wordt toegestaan verschillende manieren van leren uit te proberen door ruimte te krijgen voor onderzoek en vrijheid van beweging. Dit zijn zielen die een groot voordeel hebben in alternatief onderwijs, ze zijn erg intelligent en sterk genoeg van binnen om te voelen dat sommige dingen hen gewoon niet interesseren – ze zouden niet verplicht moeten worden dit te leren.

Zielen afkomstig van Sirius hebben een diepe verbinding met de aarde en met de energieën van de natuur.
Veel zielen ( van Sirius) hebben talloze levens gehad als Amerikaanse Indiaan en houden nauwe banden en herinneringen van deze levens.
Ze zijn erg visueel, zowel in hun mogelijkheden om dingen te zien die anderen niet zien als in hun wijze van leren.

 

  • Vega (Lyra)

Degenen die Vega als hun Planetaire Oorsprong hebben, zijn zelfvoorzienend, onafhankelijk, trots en hebben een sterke wil. Er is een buitengewoon zachte energie met een krachtig optreden. Vegans zijn kundig op een breed scala van terreinen, het kunnen ‘informatievreters’ zijn op hun eigen interessegebieden. Vegans hebben veel talenten en vermogens, zijn behoorlijk creatief en hebben vaak het vermogen om creatieve expressie te combineren met intellectuele expressie.

Het kunnen kunstenaars zijn, vormgevers, uitvinders, architecten of in de huidige tijd meer creatief werkzaam zijn met behulp van technologische ontwikkelingen. Hun manier van werken met technologie verschilt van anderen omdat het meer gebaseerd is op “gevoel” dan op een intellectueel begrijpen. Vegans zijn goede starters van projecten maar minder goede afronders. Dit is een opgave voor Vegans die hen helpt bij het leren van zelfdiscipline en wilskracht.

Zij kunnen zich ook omringen met mensen die hen aanmoedigen en ondersteunen om hun projecten en ideeën te voltooien. Vegans zijn reizigers op zoek naar afwisseling, uitdagingen en naar het begrijpen van de vele vragen die zij van binnen voelen. Zij kunnen zich gemakkelijk vervelen. Vegans analyseren, vragen en twijfelen graag over alles wat zij niet begrijpen, wat zij niet snappen of simpelweg wat ‘niet goed’ voelt.

Alhoewel zij best bereid zijn te leren, te veranderen en te groeien, hebb en Vegans het op een innerlijk niveau nodig om te begrijpen wat er gebeurt – voordat zij zichzelf toestaan iets  te veranderen.Het inzicht van Vegans is namelijk niet praktisch of logisch van aard. Het is meer een innerlijk bevattingsvermogen dat uit ‘een gevoel’ bestaat dat tot een ‘weten’ kan leiden, in plaats van een technisch inzicht. De meeste Vegans hebben een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, voor opvoeding en verzorging. Ze vinden voldoening in het werken met kinderen, met zieken of met mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Op de momenten wanneer ze zich over-verantwoordelijk voelen voor anderen, kan het nodig zijn anderen aan hun eigen verantwoordelijkheid te herinneren,  en zelf verantwoordelijk te zijn. Het ontwikkelen van een sterk gevoelsbesef over de  zuiverheid van anderen,  is een pluspunt passend bij hun zorgende natuur.

Vegans zullen mensen door hun begripvolle energie aantrekken en in veel situaties benaderd worden door mensen die hun persoonlijke problemen wensen te delen. Opgemerkt moet worden dat weinigen van Vega zelf hun persoonlijke zaken met anderen delen, tenzij er een vertrouwensband is opgebouwd. Vegans hebben helende vermogens en hebben een verwantschap met stenen en kristallen. Veel Vegans werken in een omgeving waar zij voor anderen zorgen; in de (medische en geestelijke) gezondheidszorg, als leraar of op terreinen die ruimte bieden aan creatieve expressie. Vegans hebben een sterke behoefte om zo nu en dan alleen te zijn, aan privacy en aan vrijheid.Het is belangrijk dat zij waardering krijgen voor wat zij voor anderen doen.

De mensen die een persoonlijke relatie hebben met een Vegan zullen soms meer aandacht nodig willen dan ze krijgen en zich soms verwaarloosd voelen. Dit komt door de vele interesses en aandachtsgebieden van Vegans. Ze kunnen zich zó betrokken voelen in de zorg voor ánderen, dat zij persoonlijke behoeften en persoonlijke relaties verwaarlozen.

 

  • Pvila

Degenen die Pvila als hun Planetaire Oorsprong hebben, zijn sterke persoonlijkheden met krachtige vaardigheden en sterk eergevoel. Er is een groot gevoel voor humor en een verlangen om in het middelpunt van de aandacht te staan. Pvilans zijn vaak de clown in de klas of ze spelen “het leven is een feest”. De humor en de plaaggeest  kunnen soms te ver doorschieten, ten koste van anderen. Dat gebeurt dan niet met de intentie om anderen pijn te doen, het ontstaat vaak in een impulsief moment dat met hen aan de haal gaat. Een Pvilan moet leren in compassie en zachtmoedigheid met anderen om te gaan.

Pvilans hebben een sterk aura die anderen de indruk geeft dat ze onbuigzaam zijn en ontoegankelijk. Dit kan verwarrend zijn, vooral voor hen die een laag zelfbeeld hebben of onzeker zijn. Soms kunnen anderen het problematisch vinden om met Pvilans om te gaan en hen te begrijpen omdat ze kunnen overkomen als dwars en overheersend. Het is voor een Pvilan noodzakelijk te werken aan het matigen van de eigen gedragspatronen en het verzachten van de aanpak in contact met anderen. Het is belangrijk om door de krachtige buitenkant heen te kijken, dan wordt het mogelijk om de vriendelijkheid die bij een Pvilan van binnen aanwezig is, te zien. Als je dit doet zul je ontdekken dat Pvilans erg zorgzaam zijn en graag mensen helpen. Vooral mensen waarvan ze voelen dat het échte vrienden zijn zullen op hun hulp kunnen rekenen. Op momenten wanneer ze te veel voor vrienden doen, moeten ze een stap terug doen en  anderen hun eigen leerervaringen toestaan. Iemand die dichtbij een Pvilan staat zal merken dat ze zeer loyaal zijn; het zijn toegewijde vrienden die makkelijk de tekortkomingen en gebreken van anderen door de vingers zien. Ze zijn echter vaak snel in hun oordeel als ze dezelfde tekortkomingen of gebreken in anderen zien die ze niet als vrienden beschouwen. Het zal een Pvilan helpen te leren om een stapje terug te doen en afstand te nemen van het ‘Zelf’ als ze zo in zichzelf op gaan, dat ze anderen gaan buitensluiten. Dit kan problemen geven in persoonlijke relaties als anderen voelen dat ze niet meer meetellen.

Eén van de lessen die veel Pvilans hebben gekozen in dit leven is het werken aan de controle van het ego en te leren het middelpunt te vinden tussen zorg voor anderen en zorg voor eigen  behoeften. Er is een drang om gedetailleerde informatie en kennis te verzamelen en een verlangen om alles te onderzoeken en te begrijpen. Pvilans bezitten een ‘fotografisch geheugen’. Het is een vermogen om opgedane kennis tot in detail te onthouden voor toekomstig gebruik. Pvilans zijn goede docenten, auteurs en in staat te werken met technische- en/of wetenschappelijke kennis. Ze houden er niet alleen van om kennis te verzamelen, ze delen dit ook graag met anderen. Ze hebben veel carrière mogelijkheden en kunnen verschillende carrières tegelijkertijd hebben omdat ze er niet van houden zichzelf te beperken. Ze zijn doorgaans goed geïnformeerd over veel verschillende onderwerpen en stellen veel vragen bij het zoeken naar informatie en details. Een Pvilan voelt zich gefrustreerd of kan intolerant zijn naar mensen die niet willen leren of begrijpen met dezelfde ‘drive’ als die zij hebben. Het is goed voor een Pvilan te werken aan het ontwikkelen van tolerantie en te begrijpen dat  anderen niet hun dorst naar kennis delen.

Pvilans zijn erg vastberaden en gefocust op alles wat hun pad kruist. Hun weg verandert vaak – ze bewegen zich met gemak van het één in het ander. Voor anderen lijkt het dan alsof ze moeite hebben met beslissingen nemen of hun gerichtheid niet in stand kunnen houden. Dit is niet waar, ze hebben simpelweg de vaardigheid om in wisselende omstandigheden hun aandacht op veel zaken geconcentreerd te houden. Interesses kunnen komen en gaan, zo gaan zij in hun verlangen naar nieuwe kennis steeds voorwaarts.

In relaties hebben Pvilans respect en vrijheid nodig. Ze zouden moeten zoeken naar mensen met persoonlijke kracht en zekerheid, zodat ze niet geïntimideerd worden. Pvilans moeten tijd alleen hebben om zich weer te verbinden met zichzelf en van binnen vrede te vinden. Er is een sterke behoefte aan privacy en aan rustige momenten. Ze zijn in harmonie met mensen die deze behoefte aan vrijheid en privacy delen. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot mensen die een zachtere energie hebben, toch is het belangrijk voor hen met mensen van gelijke intelligentie te kunnen zijn. Deze mensen bieden uitdaging en spanning waar een Pvilan zo van houdt. Hun energie komt vooral in balans door een intellectuele uitdaging, wat dus erg belangrijk is voor een Pvilan.

 

  • Maldek

Degenen die Maldek als hun Planetaire Oorsprong hebben, hebben een sterke en stabiele persoonlijkheid. Ze zijn resoluut en gericht op hun overtuigingen, wat deze ook kunnen zijn. Het kan moeilijk zijn om een Maldekean de deugdelijkheid van nieuwe overtuigingen te laten accepteren, omdat er altijd veel vragen beantwoord moeten worden voordat nieuwe mogelijkheden geaccepteerd kunnen worden. Ze hebben vaak van diep komende leiderschapskwaliteiten, alhoewel deze bedachtzaam worden ingebracht.

Een Maldekean is erg intelligent, technisch aangelegd en gericht op details. Ze zijn goed op de hoogte van een brede en bonte mengeling van onderwerpen. Ze hebben veelal verschillende loopbanen, of één loopbaan met sterke interesses die buiten het werkgebied liggen. Zij onderzoeken om te begrijpen wat er onder de oppervlakte ligt bij mensen, dingen en gebeurtenissen. Hierdoor zullen ze zelden een simpele uitleg of een eenvoudig antwoord accepteren. Ze hebben de neiging gebeurtenissen, ervaringen en de wisselwerking tussen mensen te analyseren, omdat er in hun ogen altijd meer is dan dat wat er op oppervlakkig niveau te zien is.

Een Maldekean is iemand die gewoonlijk over elk onderwerp aardig wat wil weten dat in gesprekken aan de orde kan komen.  Maldekeans zijn gereserveerd en afstandelijk of moeilijk te benaderen voor mensen die hen niet goed kennen. Ze zijn innerlijk voorzichtig en kritisch over wie en wat ze vertrouwen. Als iemand is geaccepteerd als vriend of  in een intieme relatie , zullen zij erg liefhebbende, respectvolle en betrouwbare kameraden zijn.

Een Maldekean is teleurgesteld als anderen deze kwaliteiten niet gelijkwaardig inbrengen. Ze verwachten van anderen wat ze zelf bereid zijn te geven. Het is voor anderen vaak verrassend  om dergelijke diepe overtuigingen, meningen en emoties te ontdekken in iemand die op het oog zo rustig en gereserveerd is. Alleen aan diegenen die ze volledig vertrouwen geven ze zichzelf emotioneel, maar als dit vertrouwen aanwezig is,  zijn ze er heel goed toe in staat  en genieten ze ervan zich op alle  niveaus te geven.  Maldekeans houden van uitdagingen, mysteries en het onbekende of het onverklaarbare. Ze zijn vaak gefascineerd door het ‘magische’  en het gebruik van energie om te scheppen en iets tot stand te brengen. Vaak hebben zij al vroeg interesse in astronomie, de Planeten en onderzoeken ze het Universum.

Ze houden van verhalen als b.v. Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel en Merlijn de Tovenaar. Het verlangen naar eer, integriteit , loyaliteit en dienstbaarheid aan gemeenschappelijke doelen is sterk. Zij kunnen verlangen naar de tijden dat de verdediging van deze idealen tot de dagelijkse bezigheden behoorden.  Zulke tijdsperioden zijn favoriet voor Maldekeans, die zich vaak gefrustreerd kunnen voelen in de hu idige tijd op Aarde.

In relaties zijn ze erg ondersteunende en begripvolle partners, mits deze partner net zo open is in het volledig delen van zichzelf, en alle aspecten  van de eigen behoeftes en verlangens willen bespreken. Als wederzijds begrip is bereikt, is er een bereidheid al datgene te doen wat nodig is om hen die zij liefhebben te helpen om hun doelen en dromen te bereiken. Het zal duidelijk zijn dat vanwege de Maldekeanse vragende natuur het veel gesprekken zal vergen voordat het zover is!

Maldekeans hebben een sterke loyaliteit en weinig problemen met verplichtingen, of het nu in relaties, vriendschappen, werk of idealen is. Ze verwachten ditzelfde terug en zullen snel teleurgesteld zijn als dat niet het geval is. Dit zou dan een van de zeldzame momenten kunnen zijn waar het Maldekeanse humeur kan worden gezien.  Maldek is een planeet aan de andere kant van Mars. Hij bestaat niet meer en de huidige resten van de Planeet lijken op een Asteroïdengordel.

 

  • Apollonia

Apolloniërs houden van leren en het verruimen van hun vele talenten.  Er is vaak interesse in afwisselende kennisgebieden en in het ontwikkelen van vele vermogens.
Er is een diep-vragende natuur in Apolloniërs aanwezig wat hen drijft in het zoeken naar antwoorden en bevrediging. Dit kan resulteren in een aantal loopbanen of interesses gedurende hun leven omdat ze constant zoeken naar toevoeging van kennis. Soms zal dit voelen als ‘een spons’, ze zuigen veel verschillende kennis op. Op anderen komen ze over als “een permanente student” of wekken ze de indruk niet in staat te zijn hun gedachten te ordenen om te doen wat ze willen doen. Dit is niet het geval. Apolloniërs staan zichzelf gewoon niet toe dat ze beperkt zijn, in welke rol dan ook; ze laten zich niet definiëren in wie en wat ze zijn. Elke poging van anderen hen te beperken of te labelen roept onmiddellijk een krachtige weerstand op. Dit is één voorbeeld van hoe de normaal kalme Apolloniër een heftige reactie zal laten zien. Als Apolloniërs voelen dat anderen hen proberen te begrenzen, te beperken of te labelen….ongeacht of het waar is – als een situatie bij hen deze gevoelens oproept, zal er zo’n sterke reactie volgen.

Er is een diep verlangen zelfvoorzienend te zijn en niet afhankelijk van anderen in hun behoeften, zowel financieel als emotioneel. Het kan voor hen nodig zijn zich van tijd tot tijd eraan te herinneren dat je van het leven mag genieten en tijd mag nemen voor plezier. Want ze hebben de neiging maar liever serieus te zijn. Dat is vooral duidelijk als ze erg gefocust zijn op een weg van leren of op presteren. Wel moet worden opgemerkt dat zelfs als een Apolloniër ervoor kiest om plezier te zoeken en te spelen in plaats van serieus te leren, ze net zo diep en volledig gericht zijn op die bezigheden.

Veel Apolloniërs voelen een diepe relatie met de Aarde en haar behoeften, en werken vaak als “aarde-helers”. Er is al vroeg herkenning van energievelden, aura’s, spirituele vrienden of engelen dat hen leidt naar de spirituele zoektocht om deze herkenning te begrijpen en antwoorden en verklaringen te vinden. Deze vaardigheden met energie kunnen hen op sommige momenten in hun leven bij helingswerk (healing) brengen, hetzij met de Planeet (natuur), dieren of mensen. Er is vaak een aantrekkingskracht naar kinderen en een verlangen kinderen te helpen, of mensen die hulpeloos zijn of in nood. Dit kan als ouder, een leraar, een begeleider of gewoonweg als een geïnteresseerde vriend.

Apolloniërs hebben een sterk inlevingsvermogen naar anderen, wat ze gebruiken om anderen te helpen, te genezen en te bevrijden van emotionele pijn en angsten. Er is een sterke liefde voor schoonheid en natuur. Apolloniërs vinden vaak steun in de schoonheid en de vrede van de natuur om zichzelf te genezen en vrede in zichzelf te vinden. Apolloniërs hebben een sterk intuïtieve gevoelens en een spirituele verbondenheid. Ze beschouwen zichzelf vaak als exotisch en hebben er plezier in “anders” te zijn.

 

  • Orion

Degenen die Orion als hun Planetaire oorsprong hebben, hebben sterke persoonlijkheden, idealen en overtuigingen. Orions kun je herkennen aan de vele vragen die zij stellen!

Er is een sterke drang om de oorzaken en diepere betekenis van alles te begrijpen. Zij hebben in hun behoefte om te begrijpen een neiging om mensen en gebeurtenissen te analyseren. Dit kan frustrerend zijn voor mensen in hun omgeving, als dit gevoelens van nauwkeurig onderzocht worden oproept. De oorzaak is de neiging die de Orions hebben om te handelen vanuit een mentaal niveau, liever dan vanuit een gevoelsniveau. De reden is niet een gebrek aan gevoelens, het is gewoon de oorspronkelijke manier van functioneren voor hen. Orions willen dat anderen hun mening respecteren en kunnen ruzie maken om respect te winnen, door anderen te overtuigen van de rechtsgeldigheid van hun mening. Zij mogen leren hun drang om te begrijpen in balans te brengen met gevoeligheid voor de behoeften van anderen. Volwassen Orions hebben geleerd dat ze in het uitleggen van hun standpunten en meningen zoeken naar de acceptatie en geldigheid daarvan bij anderen. Het is voor Orions niet nodig dat anderen het met hen eens zijn.

Orions hebben een diepe innerlijke dorst naar kennis en kunnen gefrustreerd raken door mensen die deze ‘dorst naar kennis’ niet delen. Er is een brede interesse naar vele kennisgebieden. Het is voor de hand liggend dat in een gesprek met hen het onderwerp hen ofwel buitengewoon interesseert en zij er veel van weten, of dat ze er helemaal geen interesse in hebben en er ook niets van weten. Er is een sterke twijfel en moeite bij het accepteren van nieuwe overtuigingen zonder een grondig bewijs en blijk van rechtsgeldigheid.
De oorzaak hiervan is hun mentale en intellectuele gerichtheid en de behoefte dat iets logisch moet kloppen voordat het geaccepteerd kan worden.

Orions hebben een neiging kritisch te zijn naar anderen én naar zichzelf. Dit komt omdat zij perfectie zoeken en verwachten. Zij hebben een scherp oog voor details en merken dingen op die anderen niet inzien. Orions zijn geneigd anderen op die zaken te wijzen als ze voelen dat iets aandacht of correctie nodig heeft. Dit kan anderen van streek maken als ze niet gewend zijn aan die Orion energie – en kan dan worden opgepakt als persoonlijke kritiek. Het is goed om te beseffen dat Orions erg gevoelig zijn voor balans en zich lichamelijk overstuur of ziek voelen in situaties waar sprake is van disbalans. Dit leidt tot hun behoefte om de disbalans te corrigeren als het wordt waargenomen. Het kan de emotionele onevenwichtigheid in zichzelf zijn of die ze in anderen waarnemen, of een lichamelijke onevenwichtigheid. Orions hebben in hun omgeving schoonheid en een evenwichtige stroom in energie nodig om zich op alle niveaus op z’n best te voelen.

In relaties en in het omgaan met emoties, reageren Orions verstandelijk en kunnen ze anderen door hun reacties verbazen. De drang om te begrijpen is namelijk veel sterker dan de emotionele reactie. Het is erg belangrijk voor hen de oorzaken te begrijpen van een situatie, dit helpt bij hun vermogen om die situatie te begrijpen en te accepteren. In een emotionele situatie is het een typische Orion reactie om vragen te stellen, alhoewel de stillere Orions dit van binnen doen. Dit betekent niet dat ze niets voelen maar simpelweg dat ze al zoekende tot begrijpen komen. Orions voelen zich vaak ongemakkelijk met emotionele situaties, tenzij ze zich betrokken weten en ze zich vrij genoeg voelen om vragen te stellen. Als deze behoefte wordt gehonoreerd kan er in relatie met hen communicatie worden opgebouwd. Als hun behoefte om vragen te stellen niet toegestaan is of als hun emoties niet begrepen worden, zullen ze patronen van emotionele onderdrukking ontwikkelen of onderzoeken ze die alleen op een innerlijk niveau. Orions hebben privacy nodig en tijd alleen om op te laden, te leren en de stroom van binnen tot ontwikkeling te brengen. Zij leren het beste alleen of in kleine groepjes. In grote klaslokalen voelen zij zich niet comfortabel.
Er is een hoog energie niveau en in combinatie met hun vragende natuur is het klassikaal leren ongeschikt voor hen als ze voelen dat het onderwijs niet goed gegeven wordt of niet van betekenis is. Veel Orions zijn uitstekende leraren, door hun vermogens om veel details op te merken en hun eigen kijk op hoe de informatie gepresenteerd kan worden, wat het leren voor studenten erg interessant maakt. Orions houden ervan anderen aan het lachen te maken. Er is een sterk gevoel voor humor en verlangen om te plagen en te spelen. Anderen zullen merken dat de overgang van speelsheid snel kan omslaan in kritiek.

Er is een sterke band met de Spirits/ de Geest en een paranormale begaafdheid. Als zij spiritueel groeien vinden zij het hun grootste uitdaging om de hogere niveaus naar vertrouwen en geloof te ontwikkelen. Om deze redenen moeten er dus veel spirituele aspecten geaccepteerd worden simpelweg door te vertrouwen. Zij zijn echter gewend aan hun noodzaak vragen te stellen, bewijzen en antwoorden te zoeken, en logisch te begrijpen voordat ze overtuigingen accepteren. Dit kan dus moeilijkheden veroorzaken en een innerlijke strijd.
Ze mogen leren de technische geest te combineren met hun spirituele zelf. Niettemin zijn het dezelfde kwaliteiten die ze tot belangrijke verzamelaars van informatie en kennis maken die gedeeld kan worden met anderen

 

Bron: Nieuwetijdskind.com