Wat is een lichtwerker?

Een lichtwerker is een veel geïncarneerde ziel, in de volksmond wordt ook wel  “een oude ziel” genoemd. Deze ziel incarneert al van voor het begin van het menselijk bestaan op aarde. Het doel van de lichtwerker is onder andere om licht, wijsheid, vrijheid en zelfliefde te verspreiden. Met de bedoeling macht en duister te transformeren/verdrijven, en de aarde met alles erop te begeleiden naar de 5e dimensie.  Bewust of onbewust weten zij dat dit hun missie is. Zij voelen zich vaak anders dan anderen en ervaren vaak ook andere obstakels op hun levenspad, hierdoor zien zij zich uitgedaagd hun eigen unieke pad te vinden. Doordat zij zich niet echt voelen passen bij gevestigde sociale structuren, zullen zij vaker een meer solitair bestaan hebben.

Lichtwerkers hebben een andere historie/oorsprong dan andere zielen en hebben dan ook een andere missie op aarde. Zij beschikken over bepaalde psychologische eigenschappen die bij niet lichtwerkers niet of in mindere mate aanwezig zijn.

Het is niet de bedoeling dat de lichtwerker daarmee onderscheiden wordt van andere zielen of enige meerwaarde ontleend aan deze benaming. De term is slechts nuttig om deze ziel en zijn/haar doel en kenmerken te kunnen benoemen in literatuur en dergelijke. Hier kunnen  “verdwaalde” lichtwerkers elkaar kunnen vinden en zodoende het ware pad terug vinden oftewel ontwaken.  

Lichtwerkers zullen sneller spiritueel  ontwaken dan andere zielen. Zij hebben gekozen voor de missie om het aardse leven  met alle vormen van verwarring en illusie te ervaren en door  alle stadia van onwetendheid te gaan.

Waarom hebben ze hier voor gekozen, met het risico zichzelf te verliezen in eeuwen van zware verwarrende aardse levens?  Omdat zij slechts door dit alles zelf te ervaren, het aardse leven volledig kunnen begrijpen. Hierdoor zullen zij uiteindelijk een niveau bereiken waarin ze alle tools hebben om anderen de weg te wijzen naar verlichting en geluk en daarmee hun missie volbrengen.

Enkele kenmerken van de lichtwerker;

Het is allereerst belangrijk te beseffen dat het vooral gaat om je interne motivatie en bedoeling en minder om wat je naar buiten laat zien.

 • Al vanaf jonge leeftijd het gevoel hebben anders te zijn.
 • Je geïsoleerd van anderen, eenzaam en/of onbegrepen voelen.
 • Je niet thuis voelen in beroepen/bedrijven met starre organisatorische structuren.
 • Antiautoritair, moeite met aanvaarden van beslissingen die genomen zijn op basis van autoriteit en/of macht.
 • Sterk aangetrokken voelen tot beroepen als: therapeut, onderwijzer, healer, verpleegkundige et cetera. 
 • Sterk de behoefte iets bij te dragen aan het welzijn van mens, dier en natuur.
 • Sterk het gevoel dat alles aan elkaar verbonden is.
 • Bewust of onbewust herinneringen aan niet aardse sferen van licht en hier misschien ook heimwee naar voelen. Het kan zelfs voelen alsof je niet op de aarde thuishoort.
 • Grote liefde/respect voor alles dat is.
 • Zorgen maken of intens verdrietig voelen over de vernietiging van mensen, dieren en natuur door de mens.
 • Moeite met agressief gedrag en voor jezelf opkomen.
 • Dromerig, naïef en/of idealistisch.
 • Te sterk gegrond (erg nuchter/rationaliserend).
 • Zeer empatisch en gevoelig voor emoties van anderen, soms zo sterk dat niet duidelijk is of het om eigen emoties of die van de ander gaat, dit maakt dat regelmatig alleen zijn erg belangrijk is.

Lichtwerkers  hebben vele levens op aarde geleefd waarin ze vaak betrokken zijn geweest bij het spirituele of religieuze . Ze waren in grote getale aanwezig in oude  ordes bijvoorbeeld  als: non, monnik,  helderziende, sjamaan, priester of heks.  Zij vormden dan de brug tussen het zichtbare en onzichtbare en probeerden de verbinding te zijn tussen het aardse en niet aardse leven door kennis over te dragen over bijvoorbeeld God en goed en kwaad.

Voor deze rol zijn ze vaak veroordeeld en vervolgt. Velen zijn gestraft of gedood voor de gave die ze bezaten. Deze vervolgingen hebben diepe trauma’s achtergelaten in hun ziel waardoor vele lichtwerkers moeite kunnen hebben met goed aarden. Dit uit zich bijvoorbeeld in: je niet volledig durven laten zien (je bent namelijk ooit veroordeeld om wie je was); verdwalen;  in de zogenaamde lichtwerkers val terechtkomen, namelijk  net zo gevangen raken in onwetendheid en naïviteit als andere zielen. Ook al beginnen ze met een missie aan het leven, de wens hun licht te laten doorbreken kan door (onbewuste angst) ernstig  geblokkeerd zijn.

Een van de redenen waarom lichtwerkers niet in staat zijn het licht door te laten, is dat zij een dusdanig zware karmische last dragen, dat zij  van het spoor raken. Om dit karma te kunnen doorbreken, zullen zij eerst moeten beseffen dat zij wezens van licht zijn, en dat het hun missie is anderen te helpen hun ware ik te vinden, maar eerst zullen zij zelf door dit proces heen moeten. Dit vraagt om te beginnen grote vastberadenheid en doorzettingsvermogen, omdat de maatschappij hen waardes en oordelen heeft meegegeven, die vaak tegen hun eigen gevoelens ingaan. Veel lichtwerkers zijn verdwaald geraakt. Vastgelopen in zelftwijfel, zelfontkenning, hopeloosheid en zelfs depressie. Dit omdat zij niet passen in de gevestigde orde. Zij denken dan dat er iets ernstig mis is met hen. Ze zullen moeten stoppen met het zoeken naar waardering en bevestiging/goedkeuring van anderen als: ouders, vrienden en de rest van de maatschappij.

Wanneer de lichtwerker is ontwaakt, zal deze worden bijgestaan door zijn/haar gidsen op  het eigen pad.