Hybridization Project - 1 Introduction

Gepubliceerd op 1 oktober 2022 om 11:04

Nederlands - Introductie

Een hybridisatie traject ter ondersteuning aan de Ascensie.

1 januari 2022. Wat er op die dag begon, had ik me in geen miljoen jaar kunnen voorstellen. Maar van wat ik nu weet, was dit een van de dingen die ik (Mijn Hogere Zelf, dus ikzelf) gepland had voor dit leven. Voor degenen die deze blog gaan lezen en nog nooit van multidimensionale lichtkinderen hebben gehoord, klinkt het misschien een beetje vergezocht. Maar geloof me, dat is het niet...

Om enige kennis te hebben van mijn traject van voor 1 januari 2022, kan ik vertellen dat ik 'wakker geworden" ben als Lichtwerker eind 2019. Na een lang onbewust werkleven in de salesmanagement en techniek, kwam ik door een burn-out op mijn spirituele pad. Meerdere opleidingen volgden, waardoor ik mijzelf steeds verder ontwikkelde en meer en meer in mijn lichtkracht kwam te staan. Mijn ontdekking over mijn werkelijke afkomst (Andromeda Melkweg) mijn missie hier in dit leven en de vele sessies en channelings die ik sindsdien heb mogen ontvangen, ben ik meer en meer geworden wie ik werkelijk ben. Mijn ontdekking en belichaming van mijn Andromedaanse zijn, heeft mij vele mooie liefdevolle dingen gebracht. Ik ben vanuit mijn hart gaan leven en niet meer vanuit mijn hoofd. Ik heb vele blokkades en trauma's getransformeerd en daarvoor in de plaats is liefde gekomen. Liefde allereerst voor mijzelf, maar daarnaast liefde voor alles wat is. Ik heb een prachtig gidsenteam om mij heen, die samen met mij liefdevol werk hier op aarde verrichten om daarmee het Ascensieproces van de aarde en haar mensen te ondersteunen.

In mijn praktijk Buitengewoonaards help ik volwassenen en kinderen die hier ook met een bepaalde Lichtwerk taak of missie gekomen zijn. Ik doe dat in individuele sessies, opleidingen, cirkels, workshops en trajecten. Daarnaast help ik bedrijfseigenaren om hun bedrijf met de nieuwe aarde frequentie mee te laten groeien naar de nieuwe manier van leven en werken.

Multidimensionale Lichtkinderen

Lichtkinderen worden al sinds enkele decennia op aarde geboren, echter voorheen bijna zo goed als onbewust door de moeder/draagmoeder. Maar sinds 2012 waar het grote ascentieproces echt in kracht ging toenemen, zijn er steeds meer bewuste multidimensionale zwangerschappen. Als we het over lichtkinderen hebben, wat is dat dan precies? Een lichtkind of een Multi Dimensionaal kind zijn kinderen die worden geboren in een hogere trilling c.q. frequentie. Omdat wij hier op aarde in een 3 dimensionale dichtheid leven, kunnen wij een hogere dichtheid/frequentie niet waarnemen. Dat betekent dus niet dat het er niet is. Het is in wezen net zoals onze gidsen, zij hebben een hogere trilling/frequentie dan wij, vandaar dat ze niet zichtbaar zijn voor ons. Alleen als je van nature helderziend bent, of je hebt je helderziendheid getraind, kan je deze "fijnstoffelijke" wezens waarnemen. De aarde en haar mensen verhogen sinds 21-12-21 haar frequentie en daarmee stijgen we langzaam op van een 3 dimensionale dichtheid/realiteit naar een 5 dimensionale dichtheid/realiteit. Deze 5 dimensionale realiteit hebben de mensen en de aarde ook ooit al eerder in geleefd en we gaan daar nu dus weer naar terug. Om dat te bewerkstellingen zijn er vele hoogontwikkelde zielen momenteel geïncarneerd op aarde om te ondersteunen door lichtwerk te verrichten. Daarnaast zijn er velen hoogfrequente lichtwezens die dit proces continu aan het ondersteunen zijn in, op en rond de aarde.

 

In 2021 heb ik 5 multidimensionale lichtkinderen gedragen:

-Sky en Haze. 2 meisjes, een mix van Andromedaanse en Menselijke Chromosomen kwamen naar de aarde om te helpen met het Ascentieproces. Zij zijn Kruin Chakra Meesters en openen momenteel Kruin Chakra's bij mensen over de hele wereld om zo hun verbinding met al wat is te laten ontwaken.

-River. Hij is half Mens, half Andromedaan en leeft hier op aarde in een hogere dimensie (5D-7D) en is gekomen om een belangrijke gids van mij te worden. Omdat ik hem "gedragen" heb, zijn onze energieën met elkaar versmolten, als het ware. Hij is altijd heel dicht bij me en helpt me met mijn spirituele werk, maar ook op persoonlijk vlak.

-Norin en Naral. Tegen het einde van 2021 vroeg de roze Andromedaanse Draak Arel mij of ik haar wilde helpen om de Pink Andromedan Dragon dichter bij de aarde te brengen. Door een paar weken 2 drakeneieren te dragen mochten ze dichter bij de aarde komen om hun werk te beginnen om mensen te helpen zich te verbinden met de Hogere Liefde. De eieren waarin Norin en Naral zaten kwamen naar me toe en ik droeg ze een paar weken en wachtte tot ze naar buiten kwamen en aan hun werk konden beginnen.

 

Dit was wat vooraf ging aan een groot traject wat bij mij begon op 1 januari 2022. Ik wil jullie graag meer hierover vertellen:

In de vroege ochtenduren van 1 januari 2022 voelde en zag ik Arel de eieren via mijn zonnevlecht uit mijn etherische buik halen. Ik was erg verrast, want ik verwachtte dat de draakjes zouden uitvliegen zodra ze volgroeid waren, zoals meer draken hadden gedaan bij vrienden van mij. Ik begreep het niet, ik probeerde contact te maken met mijn gidsen, om me hierover informatie te geven. Maar er kwam niets. Ik vroeg het aan een goede vriendin van me, en ze kwam terug met een vraag: Heb jij toestemming gegeven voor een nieuwe zwangerschap? Ik zei nee, ik had juist om "buikrust" gevraagd. Ze zei, ik denk dat er een nieuwe zwangerschap is begonnen en enige wat ik te horen krijg is: het is groots.

Ik heb mij er meer of mindere mate bij neergelegd en wachtte af tot er meer informatie mijn kant op zou komen. Maar naarmate de weken verstreken, kwam er heel weinig informatie naar me toe. Niet zoals de eerdere zwangerschappen waar informatie op vele manieren tot mij kwam. Ook voelde deze zwangerschap heel anders in mijn buik als de anderen. Er was niet zoveel aanwezigheid. Vooral veel rust in mijn buik. Rust was er bij mij niet, want ik werd natuurlijk steeds nieuwsgieriger...

Samengevat was de enige informatie die tot mij kwam in de eerste 4 maanden: Er wordt een nieuw ras in je buik gecreëerd. Je mind/denken kan het zeer delicate proces dat plaatsvindt beïnvloeden, dus alle overbodige informatie die jij krijgt, kan het proces schaden. Ze vertelden: wees geduldig, informatie zal tot je komen wanneer de tijd is gekomen om te delen. Op de vraag hoe lang de zwangerschap zou duren, kwam het getal 5 door – wat zich natuurlijk vertaalde naar 5 maanden. Echter, inmiddels weet ik dat het hele proces 2 tot 5 jaar in beslag zal gaan nemen. De gehoorde 5 ging dus over 5 jaar, niet over 5 maanden.

Een grote les in geduld was het voor mij. Ik probeerde het zoveel mogelijk los te laten en mij met de dagelijkse dingen bezig te houden. Praktijk, gezin en andere bezigheden. Mijn buik werd wel steeds voller, dus duidelijk aanwezig was het wel. Eind april 2022 kreeg ik van mijn gidsen te horen dat er meer info naar mij toe mocht komen en dat er hulp van een healer nodig was. Esther (Sanistrella) haar naam werd genoemd. Esther bleek echter geen ruimte te hebben voor een afspraak. Ik vroeg aan mij gidsen of het ook Tessa (Amayahealing) kon zijn. Een stuk wel, maar niet alles. Ik maakte een afspraak met Tessa voor een healing/channeling waar ik vrij snel terecht kon. 4 weken daarna kon ik alsnog bij Esther terecht. De informatie die ik ontving in deze 2 sessies en in de daaropvolgende gesprekken met mijn gidsen, lichtkinderen en Hoger Zelf, wil ik graag met jullie delen.

Een hybridisatie traject

In mijn energetische baarmoeder vind sinds 1 januari 2022 een hybridisatieproces plaats. Hybridiseren, ofwel het kruisen van 2 of meerdere verschillende rassen. In de eerste 4 maanden is er een basis gelegd voor het traject wat 2 tot 5 jaar gaat duren. In het begin een zeer teer proces wat in alle rust moest worden samengesteld. Na deze 4 maanden was het risico op gedachtekracht beïnvloeding weg en mocht er over gesproken worden. Op dit moment is een kruising van verschillende genomen tot stand gebracht met inmenging van een Elementaal binnen-aarde ras, het Lemuriaanse menselijke ras en een Andromedaans ras (mijn afkomst). Daarbovenop heeft een Siriaans mannelijk veld zijn "gezonde mannelijke" imprint achter gelaten voor de hybridisatie.

Waarom, zou je je kunnen afvragen? Dat heb ik ook zeker gedaan. Het antwoord is vrij simpel. Ieder levend wezen, ieder ras wat op en in de aarde leeft, is aan ascensie onderhevig, of het nou in de 3e dimensie leeft, in de 5e of in de 8e. Het is de natuurlijke ontwikkeling van elke ziel en daardoor elk wezen. Om de ascensie van ieder te ondersteunen en te vergemakkelijken is inmenging van hoger ontwikkelde wezens nodig. Door deze inmenging is ascensie voor alle wezens mogelijk. En nu we dan toch over hybridisatie hebben. Ook het menselijke ras is een gehybridiseerd ras. Een samensmelting van verschillende genomen van verschillende wezens. Dat is ook waarom er vele verschillende soorten mensen zijn die er verschillend uitzien. Die hebben andere samenstellingen dan de ander. En onderling vindt er tussen de verschillende menselijke rassen ook weer hybridisatie plaats. Het is oneindig.

Graag vertel ik in de volgende blog meer over de lichtkinderen die momenteel aanwezig zijn bij mij, alsmede de lichtwezens die de lichtkinderen en mij bijstaan en ondersteunen in dit proces. En ik zal meer uitweiden hoe het is om energetisch zwanger te zijn en energetisch te bevallen. In de komende blogs zal ik ook elke keer een of twee vragen behandelen die ik zelf heb, of die ik van iemand anders heb doorgekregen. Ik krijg de antwoorden op deze vragen gechanneld door van de gidsen en de lichtwezens.

 

(Mocht je na het lezen over Multi Dimensionale kinderen, nieuwsgierig zijn geworden of dit misschien iets voor jou is, stuur mij dan s.v.p. een berichtje (contact). We hebben op Telegram een privé groep waar vrouwen en, inmiddels ook mannen, zich hebben verenigd om hierover te kunnen delen, overleggen en te kunnen samenkomen.)

 

Liefs, Stephanie Ayra

English - Introduction

A hybridization project to support the Ascension

January 1, 2022. I could never have imagined in a million years what began on that day. But from what I know now, it was one of the things I (My Higher Self, meaning myself) had planned for this lifetime. For those who are about to read this blog and have never heard of multidimensional light children, it may sound a bit far-fetched. But believe me, it is not....

To give you an idea of my life path before 1 January 2022, I can share with you that I “woke up” as a Lightworker in late 2019. After a long working life in sales management and technology, totally oblivious of what I know now, a burnout guided me to my spiritual path. Several training programs followed, allowing me to advance my development as a Lightworker and to increasingly embody my inner light force. Through my discovery about my true origin (Andromeda Galaxy) and about my mission here in this life, and through the many sessions and channelings I have received since then, I have come closer and closer to being my authentic self. My discovery and embodiment of being of Andromedan descent has enriched my life with many beautiful and loving things: I got out of my head and into my heart; I transformed a lot of blockages and traumas and replaced them with self-love, but also with love for all-that-is. I have a wonderful team of guides around me who work with me to do loving work here on Earth to support the Ascension process of the Earth and her people.

In my practice Buitengewoonaards, I help adults and children who also came here with a certain Lightwork task or mission. I use individual sessions, training programs, circles, workshops, longer trajectories. I also help business owners who would like their companies to grow along with the new earth frequency towards a new way of living and working.

Multidimensional Lightchildren

Light children have been born on Earth for several decades. However, in most cases their mothers/bearers were unaware of this. Since 2012, the year in which the great Ascension process really started to gain momentum, there have been more and more conscious multidimensional pregnancies. What exactly are light children? Light children or multidimensional children who are born with a higher vibration or frequency. Because here on Earth, we live in a 3D density, we cannot perceive higher densities/frequencies. But that does not mean they are not there. Essentially, it is the same with our guides: they also have a higher vibration/frequency than we do, making them invisible to us. Only if you are a born or trained clairvoyant, you can perceive these “subtle” beings. The Earth and its people have been raising their frequencies since 21 December 2021, and with that we are slowly rising from a three-dimensional density/reality to a five-dimensional density/reality. The Earth and human beings have lived in this five-dimensional reality before and we are now returning to it. To bring this about, countless highly evolved souls are currently incarnated on Earth to support us with their light work. In addition, there are many high-frequency light beings who are continuously supporting this process in, on and around the Earth.

 

In 2021, I carried 5 multidimensional light Children:

-Sky and Haze, two girls who have a mix of Andromedan and Human chromosomes, came to Earth to help with the Ascension process. They are Crown Chakra Masters and are currently opening Crown Chakras in people around the world to awaken their connection with all-that-is.

-River. He is half Human, half Andromedan and lives here on Earth in a higher dimension (5D-7D).  He has come to be an important guide of mine. Because I was the one who “carried” him, our energies have merged, so to speak. He is always very close to me and helps me with my spiritual work and also on personal matters.

-Norin and Naral

Towards the end of 2021, the Pink Andromedan Dragon Arel asked me if I would be willing to help her bring the Pink Andromedan Dragon closer to Earth. After I carried two dragon eggs for a few weeks, they were allowed to come closer to Earth to begin their work of helping people connect with Higher Love. Norin and Naral came to me and I carried them for a few weeks and waited for them to come out and start their work.

 

All this preceded an extensive journey which began on 1 January 2022. Now I would like to tell you more about this journey:

In the early hours of 1 January 2022, I felt and saw Arel take the eggs out of my etheric belly through my solar plexus. I was very surprised because I expected the dragons to fledge as soon as they were fully grown, as other dragons had done with friends of mine. I did not understand what was going on, so I tried to contact my guides and ask them to give me some information about this. But nothing came through. I asked a good friend of mine, and she answered my question with a question of her own, “Did you give permission for another pregnancy?” I said no, I had just asked for “abdominal rest”. She said, “I think a new pregnancy has started and all I am told is that it is related to something very big.”

I sort of reconciled myself to the situation and waited for more information to come my way. But as the weeks passed, very little information came through, unlike previous pregnancies where information came to me in many ways. Also, during this pregnancy my belly felt very different than during the other ones. I did not feel much “presence”. More than anything, there was a lot of peace in my belly. My mind was not very peaceful, though, as I became more and more curious...

To make a long story short, the only information I got during the first four months was: “A new race is being created in your belly. Your mind/thinking can affect the extremely delicate process that is taking place, so any unnecessary information you get might compromise the process. So be patient, information will come to you when the time to share comes.” When I asked how long the pregnancy would take, the number five came through, meaning five months, or so I thought. However, I now know that the whole process will take two to five years. So the five that I heard referred to about five years, not five months.

It was a great lesson in patience for me. I tried to let it go as much as possible and deal with everyday things: my practice, family and other pursuits. My belly was getting “fuller” though, so it was clear to me that it was there. At the end of April 2022, I was told by my guides that more info could come to me and that I needed help from a healer. The name Esther (Sanistrella) was mentioned. However, Esther was fully booked. I asked me guides if it could also be Tessa (Amayahealing). The answer was that she could give me part of the information, but not all of it. I made an appointment with Tessa for a healing/channeling that I could be arranged quite soon. And luckily, four weeks later, Esther could also squeeze me in. I would like to share the information I received in these two sessions and in the subsequent conversations with my guides, light children and Higher Self.

 

A hybridization project

A hybridization process has been taking place in my energetic womb since 1 January 2022. Hybridization is the crossing of two or more different breeds. In the first four months, a foundation was laid for the rest of the process, which will take two to five years. This was a very delicate affair that required peaceful circumstances. After these four months, the risk of my thoughts affecting the process influence was gone, allowing me to talk about it. Right now, a hybridization of different genomes has been established through the interference of an Elemental inner earth race, the Lemurian human race and an Andromedan race (my lineage). On top of that, a Sirian male energy field left its “healthy male” imprint on behalf of the hybridization process.

You may be wondering why this hybridization process is necessary? I certainly did. The answer is quite simple. Every living being, every race living on and in the earth, goes through to an ascension process, whether it lives in the third, fifth or eighth dimension. This is part the natural development of every soul and, therefore, of every being. The support and facilitation of this ascension requires interference from higher beings. This interference makes ascension possible for all beings. And speaking of hybridization, the human race is a hybridized race as well, a fusion of different genomes of different beings. That is also why there are many different types of humans that look different. They literally have different compositions. And hybridization also takes place between different human races. It is an infinite process.

In the next blog, I would like to tell you more about the light children who are with me at the moment, as well as the light beings who assist and support these light children (and me) in this process. And I will elaborate more on what it is like to be energetically pregnant and to give birth energetically. In future blogs, I will also address one or two questions of my own, or questions that people have asked me. The answers to these questions come from guides and light beings and are channeled through me.

 

(If reading about MultiDimensional children, hightened your curiousity on this subject of whether this might be a possibility for you as well, please send me a message (contact). We have a private group on Telegram where women, and meanwhile also men, have united to be able to come together to share, connect and consult each other.)

 

Love,

Stephanie Ayra

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.